Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy wszystkich specjalności medycznych!

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) zapraszam do wsparcia merytorycznego i udziału w Kongresie INTERDYSCYPLINARNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA (link do rejestracji), który odbędzie się w Krakowie oraz online w dniach 15–17 września 2022 roku z okazji 12-lecia publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii.

My, anestezjolodzy, jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie interdyscyplinarna współpraca pozwoli nam wyjść z niespotykanej jak dotąd zapaści systemu ochrony zdrowia spowodowanej pandemią i kryzysem humanitarnym w naszym regionie. W czasie obrad zaprezentujemy narzędzia i metody oceny oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta poprzez uczenie się w oparciu o najlepsze przykłady i wzory pracy klinicznej, pokażemy na czym polegają bezpieczna chirurgia, znieczulenie i sedacja, a także zaprezentujemy aspekty bezpieczeństwa każdego hospitalizowanego pacjenta, również w okresie rekonwalescencji.

Zapraszamy zainteresowane bezpieczeństwem pacjenta towarzystwa naukowe, organizacje pacjentów oraz przedstawicieli przemysłu medycznego do uzgodnienia treści i podpisania Deklaracji Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022.

Do zobaczenia w Krakowie!

podpis

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes PTAiIT

Copyrights © 2024 Via Medica