Sala 1
Sala 2
09:00–13:05 WARSZTATY
 
Bezpieczeństwo pacjenta w warunkach izolatora CBRNE 
 
Termin: 15 września 2022 roku, od 9.00 do 13.00
 
Miejsce: Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM, ul. św. Łazarza 16, Kraków
 
Liczba uczestników: maksymalnie 8 osób*
*Udział w warsztatach możliwy tylko dla zarejestrowanych osób z opłaconym udziałem w Kongresie, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń
więcej szczegółów
17:00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT
Sala 1
08:30–08:45 Otwarcie
08:45–10:15 Sesja 1. Bezpieczeństwo pacjenta w erze pandemii koronawirusa — 12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej
o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
(Session 1. Patient Safety during pandemic time — 12 years
of Helsinki Declaration
)
więcej szczegółów
10:15–10:30 Przerwa na kawę (Coffee break)
10:30–11:00 Wykład sponsorowany firmy Aspen
Bezpieczeństwo i efektywność stosowania systemów Pre-Filled Syringe w praktyce klinicznej
więcej szczegółów
11:00–12:30 Sesja 2. Bezpieczeństwo II — Interdyscyplinarna współpraca dla bezpieczeństwa pacjenta — uczenie się od najlepszych
(Session 2. Safety II — Learning from excellence and interdisciplinary cooperation)
więcej szczegółów
12:30–13:00 Wykład sponsorowany firmy Paramedica
Wewnątrznaczyniowa kontrola temperatury docelowej
więcej szczegółów
13:00–13:45 Przerwa na lunch (Lunch break)
13:45–15:15 Sesja 3. Narzędzia i metody oceniające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
(Session 3. Methods and tools for defining and ensuring patient safety)
więcej szczegółów
15:15–15:30 Przerwa na kawę (Coffee break)
15:30–16:00 Wykład sponsorowany firmy INNERGO
Clinical Information System with the eye of an intensivit: option to improve patient safety, documentation quality ad even ICU care
więcej szczegółów
16:00–17:30 Sesja 4. Interdyscyplinarna prewencja powikłań interwencji medycznych
(Session 4. Interdisciplinary prevention of medical complications)
więcej szczegółów
Sala 2
10:00–10:45 Stanowisko PTAiIT w sprawie proponowanych zmian legislacyjnych w zakresie używania leków zwiotczających przez ratowników medycznych, prowadzenia sedacji przez lekarzy niebędących anestezjologami oraz warunków certyfikacji w zakresie procedur diagnostyczno-terapeutycznych
więcej szczegółów
10:45–12:15 Sesja specjalna Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie Projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna, jądrowa) — koordynacja i standaryzacja” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich
więcej szczegółów
12:15–13:00 Wykład sponsorowany firmy Novo Nordisk
Zasady postępowania w ciężkim krwotoku poporodowym A.D. 2022
więcej szczegółów
13:00–13:30 Przerwa na lunch (Lunch break)
13:30–15:00 Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badania
Bólu: Opioidy w medycynie bólu — czy i jak poprawić bezpieczeństwo ich stosowania?
więcej szczegółów
15:15–15:30 Przerwa na kawę (Coffee break)
16:00–17:30 Wytyczne postępowania klinicznego a bezpieczeństwo w anestezjologii i intensywnej terapii
więcej szczegółów
18:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie PTAiIT
Sala 1
09:00–10:30 Sesja 5. Jak zapewnić bezpieczną chirurgię, znieczulenie i sedację?
(Session 5. How to ensure safe surgery, anaesthesia and
sedation?
)
więcej szczegółów
10:30–10:45 Przerwa na kawę (Coffee break)
10:45–11:30 Sesja sponsorowana firmy Medtronic
Monitorowanie zwiększające bezpieczeństwo pacjenta
(Monitoring increasing patient’s safety)
więcej szczegółów
11:30–13:00 Sesja 6. Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu i poza nim
(Session 6. Patient safety in the hospital and beyond)
więcej szczegółów
13:30–14:15 Przerwa na lunch (Lunch break)
14:15–16:45 Sesja 7. Sesja z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta 2022 WHO. Stanowiska towarzystw medycznych, organizacji pacjentów i zainteresowanych oraz sygnowanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022
(Session on the occasion of the WHO World Patient Safety Day 2022. Statements of the Societies and stakeholders and signing of the Interdisciplinary Patient Safety Declaration Krakow 2022)
więcej szczegółów
16:45 Podsumowanie i zamknięcie kongresu
Sala 2
09:00 Spotkanie z nowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Czego oczekują od Konsultanta rezydenci?
- Czego oczekują od Konsultanta specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii
?
10:30–10:45 Przerwa na kawę (Coffee break)
11:30–13:00 Sesja pod patronatem Polskiej Rady Resuscytacji z okazji wydania wersji książkowej Wytycznych Resuscytacji 2021
więcej szczegółów
13:30–14:15 Przerwa na lunch (Lunch break)

*W Sesji 7 odbędzie się prezentacja stanowisk i podpisanie Deklaracji Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta z okazji Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta WHO, które nastąpi w oparciu o dokument załączony TUTAJ

*Ostateczna wersja Deklaracji, która będzie sygnowana podczas Sesji 7. dostępna jest TUTAJ

Pobierz program jako PDF
Copyrights © 2024 Via Medica