Ukraina — wsparcie

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z wojną na Ukrainie

 

W dniu 28 lutego 2022 roku (w piątym dniu inwazji reżimów Putina i Łukaszenki na Ukrainę) zebrał się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ZG PTAiIT), wyrażając solidarność, uznanie i podziw dla bohaterskiego Narodu Ukraińskiego za niezłomną postawę w obronie własnej i naszej wolności. Nieuzasadniona i nieakceptowalna agresja najeźdźców powodująca ogromną falę uchodźców oraz śmierć dorosłych i dzieci budzi nasz fundamentalny sprzeciw wobec pogwałcania podstawowych humanitarnych wartości, jakimi są ludzkie zdrowie i życie.

Zachęcamy wszystkich w kraju i na całym świecie do osobistego i instytucjonalnego wsparcia wszelkich inicjatyw organizacji rządowych i pozarządowych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, mających na celu natychmiastowe zakończenie konfliktu w Ukrainie oraz niesienie pomocy ofiarom wojny.

Ze swojej strony Zarząd PTAiIT przyjął uchwałę o powołaniu długofalowego Celowego Funduszu Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Ukraińskich Lekarzy Anestezjologów przebywających w Polsce, przeznaczając na ten cel 100 tys. złotych z funduszy własnych. Dalsze pozyskiwanie środków odbywać się będzie poprzez Fundację Siepomaga. Zachęcamy osoby fizyczne, organizacje oraz instytucje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie do wsparcia finansowego Funduszu dostępnego TUTAJ.

Regulamin Celowego Funduszu Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Ukraińskich Lekarzy Anestezjologów

W imieniu Zarządu Głównego

podpis

 

 

 

 

Prof. dr hab. Janusz Andres

Prezes PTAiIT

log.

Copyrights © 2024 Via Medica