Opłaty

OPŁATY

 

Opłata za udział stacjonarny — 700 zł

Opłata za udział stacjonarny — członkowie PTAiIT — 500 zł

Opłata za udział stacjonarny jednodniowy w Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (sobota, 17.09.2022 r.) — 250 zł

Opłata za udział online — 349 zł

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.

 

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych oraz wystawie firm,
 • poczęstunek,
 • materiały kongresowe,
 • identyfikator,
 • certyfikat.

Opłata za dostęp do transmisji online obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów kongresowych w formie elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w kongresie*
Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora logistycznego lub e-mailem: bezpieczny-pacjent2022@viamedica.pl.

 

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 *Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

Copyrights © 2024 Via Medica